Informacja Urzędu Gminy Kościan w sprawie płukania sieci wodociągowej


Urząd Gminy Kościan, zawiadamia odbiorców wody z miejscowości Stare Oborzyska, Nowe Oborzyska, Pianowo i część miejscowości Betkowo o planowanych nocnych płukaniach sieci wodociągowej w dniach:

17/18 grudnia 2019r. 

18/19 grudnia 2019r. 

Płukania sieci wodociągowej będą odbywały się w godzinach  22.30 – 4.30 .

Celem płukania jest poprawa jakości wody dostarczanej odbiorcom na terenie obsługiwanym przez stację wodociągową Stare Oborzyska poprzez usunięcie osadów gromadzących się w rurociągach podczas normalnej eksploatacji. 

W czasie płukania mogą również wystąpić chwilowe zamknięcia dopływu wody w celu wykonania wyżej wymienionych prac.

Prosimy odbiorców z wyżej wymienionych miejscowości o ograniczenie korzystania z wody w wyżej wymienionych terminach (szczególnie nie korzystać z urządzeń  pralniczych). 

Jednocześnie informujemy, że w czasie i po płukaniu sieci wodociągowej może wystąpić chwilowe pogorszenie jej jakości.

Za utrudnienia i zakłócenia w dostawie wody Urząd Gminy Kościan przeprasza odbiorców.