Informacja dotycząca kanalizacji sanitarnej w Jarogniewicach


W związku z zakończeniem prac budowlanych w Jarogniewicach, polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami uprzejmie informujemy, iż mieszkańcy ww. wsi mogą podłączać się do studzienek znajdujących się przed posesją.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku poinformowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. o wykonaniu podłączenia do przyłącza, celem dokonania odbioru technicznego przy współudziale pracownika PGK w Czempiniu Sp. z o.o., a następnie wystąpienia z wnioskiem do tut. Przedsiębiorstwa o podpisanie umowy na odbiór ścieków.