KOMUNIKAT PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZEMPINIU SP. Z O.O. W SPRAWIE OGRANICZENIA ZUŻYCIA WODY NA CELE REKREACYJNE I ROLNICZE


MIESZKAŃCY GMINY CZEMPIŃ !!!


W związku z występującymi wysokimi temperaturami powietrza nasiliło się zużycie wody do podlewania ogrodów, a nawet upraw polowych. Praktyki te powodują, że szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych występują braki wody niezbędnej do zaspokojenia potrzeb bytowych i gospodarskich w niektórych miejscowościach naszej Gminy.

 

Zwiększony pobór wody powoduje obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej, a tym samym pogorszenie jej jakości.

 

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. informuje, że od dnia 06 czerwca 2019 r. do odwołania w godzinach od 15°° do 23°° prosimy o ograniczenie używania wody z sieci wodociągowej do podlewania wszelkiego rodzaju upraw oraz ogródków przydomowych jak i mycia samochodów.

 

Z poważaniem

/-/ Izabela Kuśnierek

Prezes Zarządu