Inwestycje

Aktualności


01-12-2023

Komunikat w sprawie jakości wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. na podstawie wyników z badań laboratoryjnych uzyskanych w dniu 29.11.2023 r. informuje, że jakość wody z wodociągu publicznego Piotrowo uległa poprawie i odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294)
Woda nadaje się

Czytaj więcej
21-11-2023

Komunikat w sprawie jakości wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu, informuje, że na podstawie wyników przeprowadzonych badań kontrolny jakość wody z wodociągu publicznego Piotrowo uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 r. poz. 2294).
Woda nadaje się do spożycia

Czytaj więcej
06-10-2023

Komunikat w sprawie jakości wody

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. informuje, że dla wodociągu publicznego Jasień wydana została warunkowa przydatność wody do spożycia.

Jednocześnie informujemy, że stwierdzone przekroczenia nie mają negatywnego wpływu dla zdrowia konsumentów i mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować zmianę smaku, zabarwienia armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

 

Za utrudnienia przepraszamy. 

18-09-2023

Legionella

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy Czempiń zleciło badanie wody pod kątem obecności legionelli.
W dniu dzisiejszym odebraliśmy wyniki badań wody z czterech stacji uzdatniania wody - Czempiń, Głuchowo, Piotrowo Pierwsze, Jasień.
W żadnej z próbek nie wykryto obecności legionelli. 

Czytaj więcej
08-09-2023

Komunikat w sprawie jakości wody.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o. przekazuje Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie z dnia 08.09.2023 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Czytaj więcej
01-09-2023

Komunikat w sprawie jakości wody do spożycia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu przekazuje komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie w sprawie jakości wody do picia.

 

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji - numer telefonu 606 115 682.

Czytaj więcej