Aktualności


18-03-2020

Faktury za wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o. informuje, że w związku z zagrożeniem koronawirusem i odwołaniem bezpośredniego odczytu wodomierzy przez inkasenta, od dnia 23.03.2020 roku do odwołania dla klientów którzy nie podali telefonicznie lub e-mailem stanu wodomierzy, będą wystawiane i wysyłane za pośrednictwem poczty faktury VAT za wodę i ścieki wg średniego zużycia.

 


     

Czytaj więcej
13-03-2020

Ogłoszenie - woda pitna a koronawirus

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o. pragnie Państwa zapewnić, że w wodzie koronawirusa nie ma.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła, iż koronawirus nie może rozprzestrzenić się przez systemy wodociągowe. Oznacza to, że nie możemy się zarazić poprzez wodę pitną płynącą z wodociągów.

Wszystkie dotychczasowe wytyczne WHO w zakresie jakości

Czytaj więcej
11-03-2020

AKTUALIZACJA KOMUNIKAT PREZESA ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZEMPINIU SP. Z O.O.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o. ul. Polna 2 informuje, że w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem od dnia 16 marca do odwołania zawiesza bezpośrednią obsługę interesanta. 

Wpłat można dokonywać w sposób bezgotówkowy (przelewem bankowym).

Wszelkie wnioski, korespondencje, umowy prosimy wysyłać mailowo na adres kontakt@pgk-czempin.pl lub pocztą tradycyjną.

Zawieszone zostaną również odczyty wodomierzy dokonywane przez

Czytaj więcej
17-03-2020

Ograniczenie poboru wody w związku z pracami konserwacyjnymi na stacji wodociągowej w Starych Oborzyskach

Urząd Gminy Kościan, zawiadamia Odbiorców wody z miejscowości Stare Oborzyska, Nowe Oborzyska, Pianowo gm. Kościan oraz część m. Betkowo gm. Czempiń, że: w dniach od 17.03.2020 r. do 20.03.2020r. będą prowadzone prace konserwacyjne na stacji wodociągowej w Starych Oborzyskach. W związku z powyższym Wójt Gminy Kościan zwraca się z prośbą o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne

Czytaj więcej
18-02-2020

Informacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. w sprawie wody - aktualizacja

AKTUALIZACJA

Czempiń, 18.02.20r

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o., w ostatnich dniach zmagała się z problemem jakości wody na ujęciu w m. Czempiń. Cała sytuacja miała związek z awarią jednej ze studni głębinowej na ujęciu wody zaopatrującej Stacje Uzdatniania w Czempiniu. Studnia musiała zostać wyłączona z eksploatacji w związku z tym przez kilka dni mieszkańcy byli zaopatrywani

Czytaj więcej
13-02-2020

Problem z podrzucaniem śmieci do koszy miejskich

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominam o przestrzeganiu zasad korzystania z koszy na odpady ustawionych w miejscach publicznych. Pojemniki ustawione w ciągach pieszych i pieszo – rowerowych, służą do pozostawienia odpadów, które powstały w trakcie przemieszczania się ludzi po terenach miejskich. Traktowanie koszy ulicznych jako zbiorników na odpady domowe stało się znaczącym problemem wielu miast, w tym również Czempinia.

Czytaj więcej