Informacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. w sprawie wody - aktualizacja


AKTUALIZACJA

Czempiń, 18.02.20r

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o., w ostatnich dniach zmagała się z problemem jakości wody na ujęciu w m. Czempiń. Cała sytuacja miała związek z awarią jednej ze studni głębinowej na ujęciu wody zaopatrującej Stacje Uzdatniania w Czempiniu. Studnia musiała zostać wyłączona z eksploatacji w związku z tym przez kilka dni mieszkańcy byli zaopatrywani tylko z jednej studni, która charakteryzuje się podwyższona barwą wody. Barwa taka jest charakterystyczna dla naturalnych pokładów ujęcia, z których jest wydobywana, zaznaczamy że jest nieszkodliwa dla zdrowia. Dyskomfort barwy był zauważalny głównie podczas prania białej bielizny oraz napuszczania wody do wanny i umywalek.

Jakość ujmowanej wody uległa pogorszeniu prawdopodobnie wskutek wieloletniej eksploatacji ujęcia oraz długotrwałych susz, które miały miejsce w ostatnich latach.

W związku z całą sytuacją Przedsiębiorstwo podjęło natychmiastowe kroki i wykonało remont studni głębinowej. W bieżącym tygodniu zostanie włączona do eksploatacji druga studnia głębinowa, co spowoduje poprawę barwy wody u mieszkańców. 

PGK w Czempiniu Sp. z o.o. zaznacza, że dokłada wszelkich starań , aby sytuacja z jakością wody na terenie Czempinia jak najszybciej uległa poprawie. W ciągu najbliższych kilku dni mieszkańcy powinni już mieć wodę o odpowiedniej barwie i smaku. 

Za powstałe utrudnienia jeszcze raz serdecznie przepraszamy.

UWAGA !!!!

CZASOWE ZMIANY ODCZYTU WODOMIERZY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o.  informuje, że w związku  z nieobecnością inkasenta nastąpią czasowe zmiany odczytów wodomierzy na terenie miasta Czempiń.

Od października 2020 r. do odwołania dla odbiorców indywidualnych wody i ścieków będą wystawiane faktury szacunkowe. Każdy klient ma możliwość podania stanu licznika drogą telefoniczną, mailową lub poprzez formularz na stronie www.pgk-czempin.pl.

Nr telefonu 61 28 26 339 wew. 25 adres e-mail biuro@pgk-czempin.pl.                

 

 

 

                                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                                              Izabela Kuśnierek