Informacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o.


W związku z telefonami w sprawie pogorszonej jakości wody na terenie m.Czempiń Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. informuje, że wystąpiła awaria studni głębinowej na ujęciu wody zaopatrującej Stacje Uzdatniania w Czempiniu. Konieczne było przeprowadzenia działań zaradczych i obecnie trwa normowanie jakości podawanej wody oraz płukanie sieci na wyznaczonych odcinkach. Woda mimo zmiany barwy i zapachu jest zdatna do picia (przeprowadzone były badania wody z ujęcia).

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.