Informacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o.


W związku z telefonami w sprawie pogorszonej jakości wody na terenie m.Czempiń Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. informuje, że wystąpiła awaria studni głębinowej na ujęciu wody zaopatrującej Stacje Uzdatniania w Czempiniu. Konieczne było przeprowadzenia działań zaradczych i obecnie trwa normowanie jakości podawanej wody oraz płukanie sieci na wyznaczonych odcinkach. Woda mimo zmiany barwy i zapachu jest zdatna do picia (przeprowadzone były badania wody z ujęcia).

Za wszelkie niedogodności przepraszamy. 

UWAGA !!!!

CZASOWE ZMIANY ODCZYTU WODOMIERZY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o.  informuje, że w związku  z nieobecnością inkasenta nastąpią czasowe zmiany odczytów wodomierzy na terenie miasta Czempiń.

Od października 2020 r. do odwołania dla odbiorców indywidualnych wody i ścieków będą wystawiane faktury szacunkowe. Każdy klient ma możliwość podania stanu licznika drogą telefoniczną, mailową lub poprzez formularz na stronie www.pgk-czempin.pl.

Nr telefonu 61 28 26 339 wew. 25 adres e-mail biuro@pgk-czempin.pl.                

 

 

 

                                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                                              Izabela Kuśnierek