Informacja dotycząca zmiany wysokości ceny za odprowadzanie ścieków


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z uchwałą Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, dopłata do ceny ścieków obowiązywała do dnia 31 grudnia 2019 roku.
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2020 roku cena za zrzut do zlewni nieczystości płynnych wynosi 8,85 zł/m3 + 8% VAT (9,56 zł/m3 brutto).