Inwestycje

Komunikat w sprawie ograniczeń zużycia wody z sieci wodociągowej


Komunikat w sprawie ograniczeń zużycia wody z sieci wodociągowej

Wójt Gminy Kościan zwraca się z ogromną  prośbą do wszystkich odbiorców wody z miejscowości: Stare Oborzyska, Nowe Oborzyska, Pianowo gm. Kościan oraz część miejscowości Betkowo gm. Czempiń o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody z gminnej sieci wodociągowej.

Proszę o rozważne użytkowanie wody pitnej z sieci i ograniczenie wykorzystywania wody do innych celów niż socjalno – bytowych .

W ostatnich dniach zużycie wody jest kilkukrotnie większe, co powoduje, że urządzenia wodociągowe szczególnie w godzinach zwiększonego rozbioru mogą nie wystarczyć do zaspokojenia potrzeb wszystkich odbiorców wody obsługiwanych przez Stację wodociągową Stare Oborzyska.

W szczególności proszę o ograniczenie do minimum  podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej działek, terenów rekreacyjnych, trawników oraz ograniczenie podlewania ogródków przydomowych i napełniania basenów. Pobór wody do napełniania basenu czy podlewania ogródka może spowodować, że w danym momencie innym braknie jej  do celów bytowo-socjalnych w gospodarstwach domowych.

Jeszcze raz proszę mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby.

Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy mieszkańcy nie będą stosować się do tych zasad, to może nastąpić pogorszenie się jakości wody, spadek ciśnienia lub mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

 

Za niedogodności i utrudnienia w dostawie wody pitnej przepraszam.  

                                                                                                                           

                                                                                                       Wójt Gminy Kościan

                                                                                                          /-/ Andrzej Przybyła

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o. nieczynne.

 

W związku dynamiczną sytuacją epidemiologiczną informuję, że biuro i kasa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o. będzie nieczynne dla interesantów do odwołania.

Uprzejmie prosimy o załatwianie wszelkich spraw zdalnie, poprzez kontakt mailowy (biuro@pgk-czempin.pl ) lub telefoniczny (tel. 61 28 26 339). 

W sprawach szczególnie pilnych w celu ich załatwienia należy umawiać się telefonicznie.

Dokumenty mogą Państwo zostawić w skrzynce podawczej znajdującej się przed biurem na ul. Polnej 2.

Wpłat można dokonywać w sposób bezgotówkowy (przelewem bankowym).

Wskazania wodomierzy można podawać telefonicznie pod numerem telefonu  61 28 26 339, mailowo na adres biuro@pgk-czempin.pl lub za pośrednictwem https://ebok.wodkan.pl/Czempin/ 

 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o ograniczenie do minimum spraw załatwianych osobiście w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.