Kontakt


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu sp. z o.o.

64-020 Czempiń,
ul. Polna nr 2
e-mail: biuro@pgk-czempin.pl

NIP: 6981845199
REGON: 367066434
KRS: 0000674014

Numery telefonów całodobowych:
dotyczących zgłaszania awarii wodno-kanalizacyjnych: 501 394 982, (61)28 27 726

Biuro czynne:
od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 15.00

Kasa czynna:
od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 14.00

Prezes Zarządu:
Izabela Kuśnierek
tel. 61 28 26 339

Dział Wodno-Kanalizacyjny oraz Oczyszczalnia Ścieków

Kierownik działu kanalizacyjnego:
Agata Nowak-Bucher

a.nowak@pgk-czempin.pl
tel. st. 61 28 27 726;
tel. st. 61 28 26 339;
tel. kom. 606 115 682

 

Kierownik działu wodociągowego:
Magdalena Konieczna

m.konieczna@pgk-czempin.pl
tel. st. 61 28 27 726;
tel. st. 61 28 26 339;
tel. kom. 660 506 588

Dział Komunalny

Kierownik:
Łukasz Grygier

l.grygier@pgk-czempin.pl
tel. st. 61 28 26 339;
tel. kom. 606 115 628

Oczyszczalnia Ścieków w Czempiniu: tel. 61 28 27 726

Baza wodociągowa: tel. 61 28 26 314

Masz pytania? Napisz do nas!

...
Proszę wypełnić wymagane pola

UWAGA !!!!

CZASOWE ZMIANY ODCZYTU WODOMIERZY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o.  informuje, że w związku  z nieobecnością inkasenta nastąpią czasowe zmiany odczytów wodomierzy na terenie miasta i gminy Czempiń.

Od października 2020 r. do odwołania dla odbiorców indywidualnych wody i ścieków będą wystawiane faktury szacunkowe. Każdy klient ma możliwość podania stanu licznika drogą telefoniczną, mailową lub poprzez formularz na stronie www.pgk-czempin.pl.

Nr telefonu 61 28 26 339 wew. 25 adres e-mail biuro@pgk-czempin.pl.                


 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. uruchomiło Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

eBOK dostępny jest pod adresem:

https://www.ebok.wodkan.pl/Czempin/

 

                                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                                              Izabela Kuśnierek