Ograniczenie poboru wody w związku z pracami konserwacyjnymi na stacji wodociągowej w Starych Oborzyskach


Urząd Gminy Kościan, zawiadamia Odbiorców wody z miejscowości Stare Oborzyska, Nowe Oborzyska, Pianowo gm. Kościan oraz część m. Betkowo gm. Czempiń, że: w dniach od 17.03.2020 r. do 20.03.2020r. będą prowadzone prace konserwacyjne na stacji wodociągowej w Starych Oborzyskach. W związku z powyższym Wójt Gminy Kościan zwraca się z prośbą o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody, z gminnej sieci wodociągowej. 

Jednocześnie informuję, że w przypadku gdy Odbiorcy nie będą stosować się do tych zasad, to może nastąpić pogorszenie się jakości wody, spadek ciśnienia lub mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

Za niedogodności i utrudnienia w dostawie wody pitnej przepraszam Odbiorców. 

                                                                                       Wójt Gminy Kościan

                                                                                        /-/ Andrzej Przybyła