Inwestycje

Preferencyjny zakup węgla


KOMUNIKAT – PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o. informuje, że zapłaty za węgiel mogą dokonać mieszkańcy, którzy otrzymają informację z Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu, że ich wniosek został pozytywnie zweryfikowany.
Mieszkańcy mogą dokonać wpłat w następujący sposób:
1.Na konto Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o.
BS Poniec o/Czempiń
nr konta: 68 8682 1030 0040 0000 1889 0001
Tytuł przelewu: imię, nazwisko, adres i dopisek „preferencyjny zakup węgla”.
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na tytuł przelewu ułatwi to weryfikacje Państwa wpłat.
2.W kasie Banku Spółdzielczego w Czempiniu – wpłaty zwolnione będą z prowizji.
Tytuł wpłaty: imię, nazwisko, adres i dopisek „preferencyjny zakup węgla”.
3.W kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o.
Po dokonaniu opłaty otrzymają Państwo fakturę.
Otrzymanie faktury nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dokumentu WZ.
Faktura będzie uprawniała Państwa do odbioru dokumentu WZ (wydawanego w siedzibie PGK Sp. z o. o. w Czempiniu). Dokument WZ otrzymają Państwo w momencie, kiedy na składy węgla dostarczony będzie towar. O możliwości otrzymania WZ poinformuje Państwa telefonicznie pracownik PGK Sp. z o. o. w Czempiniu.
Na dokumencie WZ zostanie Państwu wskazany skład węgla, do którego muszą udać się Państwo w celu odbioru towaru. Do odbioru uprawnia Państwa tylko dokument WZ wystawiony według wzoru ustalonego ze składami węgla.