Problem z podrzucaniem śmieci do koszy miejskich


Szanowni Mieszkańcy,

Przypominam o przestrzeganiu zasad korzystania z koszy na odpady ustawionych w miejscach publicznych. Pojemniki ustawione w ciągach pieszych i pieszo – rowerowych, służą do pozostawienia odpadów, które powstały w trakcie przemieszczania się ludzi po terenach miejskich. Traktowanie koszy ulicznych jako zbiorników na odpady domowe stało się znaczącym problemem wielu miast, w tym również Czempinia. Obserwujemy mało estetyczne widoki, w postaci przepełnionych koszy ulicznych, wypełnionych po brzegi reklamówkami z popiołem, odpadami, butelkami, opakowaniami zbiorczymi, bądź też pozostawionymi przy pojemnikach workami z odpadami.

Podkreślam, że kosze uliczne nie służą do odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw indywidualnych, czy działalności gospodarczej. Pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
w Czempiniu sp. z o.o., opróżniający pojemniki, sprawdzają odbierane odpady i zgłaszają wiele nieprawidłowości. Dalsze stosowanie takich praktyk, zostanie poddane szczególnej obserwacji, także 
z podglądem obrazu z monitoringu miejskiego, a stwierdzone nieprawidłowości będą zgłaszane odpowiednim służbom. Przypominam także, że opróżnianie koszy na odpady w mieście generuje coraz wyższe koszty, które jako mieszkańcy wspólnie ponosimy.

Proszę zatem o stosowanie się do przepisów i wyrzucanie odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych do własnych pojemników. Kosze uliczne niech zapełniają tylko te śmieci, które wytwarzamy w trakcie przemieszczania się po mieście. Dbajmy wspólnie o czystość i estetykę naszej gminy. 

 

/-/ Burmistrz Gminy Czempiń