Inwestycje

Taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2021-2024


 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. informuje że od dnia 23.11.2021 r. decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu  P0.RZT.70.436.2021/D/SK  sygn.. akt: PO.RZT.70.436.2021 z dnia 08.11.2021 zmianie ulegną stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat , na terenie Gminy Czempiń

 

Wielkość cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Grupy taryfowe Stan obecny I rok taryfowy (23.11.2021-22.11.2022) II rok taryfowy (23.11.2022-22.11.2023) III rok taryfowy (23.11.2023-22.11.2024)
Woda

Gospodarstwa 

domowe

3,91 zł 3,50 zł 3,64 zł 3,73 zł
Pozostali odbiorcy 3,91 zł 3,57 zł 3,72 zł 3,81 zł
Ścieki Wszyscy odbiorcy 9,02 zł 9,43 zł 9,53 zł 9,92 zł

*do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8% oraz opłatę abonamentową

 

OPŁATA ABONAMENTOWA:

GOSPODARSTWA DOMOWE 
  abonament woda/miesięcznie abonament ścieki/miesięcznie

cena za 1m3 wody - 3,64 zł 

cena za 1 m3 ścieki - 9,53 zł

 

tylko woda W1  4,54 zł    
woda i ścieki W2 2,72 zł K2 11,92 zł
tylko ścieki     K1 13,74 zł
tylko woda ryczałt  W3 3,14 zł    
 woda i ścieki - ryczałt W4 2,02 zł K4 11,22 zł
tylko ścieki ryczałt     K3 12,34 zł

*do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8% oraz opłatę abonamentowąBUDYNKI WIELOLOKALOWE
  abonament woda/miesięcznie abonament ścieki/miesięcznie

cena za 1m3 wody - 3,64 zł 

cena za 1 m3 ścieki - 9,53 zł

tylko woda W5 3,64 zł    
woda i ścieki W6 1,82 zł K6 1,82 zł
tylko ścieki     K5 3,64 zł
tylko woda ryczałt W7 2,24 zł    
woda i ścieki ryczałt W8 1,12 zł K7 2,24 zł

*do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8% oraz opłatę abonamentową

 

PRZEMYSŁ
  abonament woda/miesięcznie abonament ścieki/miesięcznie

cena za 1m3 wody - 3,72 zł 

cena za 1 m3 ścieki - 9,53 zł

tylko woda W9 4,54 zł    
woda i ścieki W10 2,72 zł K2 11,92 zł
tylko ścieki     K1 13,74 zł
tylko woda ryczałt W11 3,14 zł    
woda i ścieki ryczłt W12 2,02 zł K4 11,22 zł
tylko ścieki ryczałt     K3 12,34 zł

*do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8% oraz opłatę abonamentową

 

Decyzja PO.RZT.70.436.2021/D/SK zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zob

acz

Taryfa do decyzji PO.RZT.70.436.2021/D/SK zobacz