Inwestycje

Taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 2023-2026


 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. informuje że od dnia 14.07.2023 r. decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu  P0.RZT.70.28.2023/D/PH  sygn.. akt: PO.RZT.70.28.2023 z dnia 28.06.2023 r. zmianie ulegną stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat , na terenie Gminy Czempiń

 

 

Wielkość cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Grupy taryfowe Stan obecny I rok taryfowy (14.07.2023 - 13.07.2024) II rok taryfowy (14.07.2024 - 13.07.2025) III rok taryfowy (14.07.2025 - 13.07.2026)
Woda

Gospodarstwa 

domowe

3,64 zł 4,15 zł 4,30 zł 4,33 zł
Pozostali odbiorcy 3,72 zł 4,22 zł 4,37zł 4,40 zł
Ścieki Wszyscy odbiorcy 9,53 zł 13,46 zł 13,79 zł 13,99 zł
ceny ścieków po umniejszeniu o dopłatę Gminy Czmpiń 2,14 zł/1m3 ścieków (Uchwała nr LXIV/598/23 RM w Czempiniu) Wszyscy odbiorcy 9,53 11,32 11,65 11,85

*do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8% oraz opłatę abonamentową

 

OPŁATA ABONAMENTOWA:

Taryfowe grupy odbiorców 

wg sposobu rozliczania

I rok taryfowy

(14.07.2023 -

13.07.2024)

II rok taryfowy

(14.07.2024 -

13.07.2025)

III rok taryfowy

(14.07.2025 -

13.07.2026)

odbiorcy opomiarowani wg wodomierza      
woda W1,W8 7,33 7,44 7,53
woda+ścieki W2,W9,K2 4,28 + 11,87 4,34 + 12,19 4,38 + 12,32
ścieki K1 14,91 15,29 15,47
       

odbiorcy rozliczani na podstawie 

norm zużycia

     
woda W3, W10 4,97 5,04 5,10
woda+ścieki W4,W11,K4 3,10 + 10,68 3,14 + 10,99 3,17 + 11,11
ścieki K7 1,87 1,88 1,94
       

odbiorcy rozliczani w budynkach

komunalnych

     
woda W5, W7 6,10 6,21 6,30
woda+ścieki W6,W12,K6 3,05 + 3,05 3,11 + 3,11 3,15 + 3,15
ścieki K5 6,10 6,21 6,30

*do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT w wysokości 8%.

 

Decyzja P0.RZT.70.28.2023/D/PH zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zobacz

Taryfa do decyzji P0.RZT.70.28.2023/D/PH  zobacz