Twardość wody


TWARDOŚĆ WODY oznaczona jako mg/l CaCO3:

1. Stacja Uzdatniania Wody Czempiń

Zaopatruje w wodę miejscowości: Czempiń, część Betkowa, Słonin i Iłówiec.

Wynik badań: 390 mg/l CaCO3

 

2. Stacja Uzdatniania Wody Borówko Stare

Zaopatruje w wodę miejscowości: Borowo, Borówko Nowe i Borówko Stare.

Wynik badań: 206 mg/l CaCO3

 

3. Stacja Uzdatniania Wody Gorzyczki

zaopatruje w wodę miejscowości: Gorzyczki, Gorzyce, Gołębin Stary, Gołębin Nowy, Rakówka, część Betkowa i Donatowa. 

Wynik badań: 82 mg/l CaCO3

 

4. Stacja Uzdatniania Wody w Piotrowie

zaopatruje w wodę miejscowości: Piotrowo Pierwsze, Piotrowo Drugie, Zadory oraz Srocko Małe.

Wynik badań: 453 mg/l CaCO3

 

5. Stacja Uzdatniania Wody w Jasieniu

zaopatruje w wodę miejscowości: Jasień, Jarogniewice i Piotrkowice.

Wynik badań: 266 mg/l CaCO3

 

6. Stacja Uzdatniania Wody w Głuchowie

zaopatruje w wodę miejscowości: Głuchowo, Srocko Wielkie, Piechanin, Tarnowo Nowe, Sierniki, Bieczyny.

Wynik badań: 348 mg/l CaCO3

 

Twardość 

norma 60,0-500,00 mg/l CaCO3

 

UWAGA !!!!

CZASOWE ZMIANY ODCZYTU WODOMIERZY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o.  informuje, że w związku  z nieobecnością inkasenta nastąpią czasowe zmiany odczytów wodomierzy na terenie miasta Czempiń.

Od października 2020 r. do odwołania dla odbiorców indywidualnych wody i ścieków będą wystawiane faktury szacunkowe. Każdy klient ma możliwość podania stanu licznika drogą telefoniczną, mailową lub poprzez formularz na stronie www.pgk-czempin.pl.

Nr telefonu 61 28 26 339 wew. 25 adres e-mail biuro@pgk-czempin.pl.                


 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. uruchomiło Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

eBOK dostępny jest pod adresem:

https://www.ebok.wodkan.pl/Czempin/

 

                                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                                              Izabela Kuśnierek