Inwestycje

kanalizacja sanitarna Piotrowo - Głuchowo


 

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl).

Inwestycja polegała na wybudowaniu nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno tłocznym pomiędzy Piotrowem I a Głuchowem tj. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm o długości ok. 0,5 km wraz z przyłączami dla miejscowości Piotrowo I, a także kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 110 mm o długości ok. 1,7 km oraz 1 przepompowni ścieków. 

W związku z budową nowej przepompowni ścieków Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Piotrowo I została wyłączona z eksploatacji, a ścieki zostały skierowane na Oczyszczalnię Ścieków Czempiń.

Przedmiotowa inwestycja została zakończona w kwietniu 2020 roku.