kanalizacja sanitarna Piotrowo - Głuchowo


 

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami pomiędzy Piotrowem Pierwszym a Głuchowem” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl).

Inwestycja polegała na wybudowaniu nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno tłocznym pomiędzy Piotrowem I a Głuchowem tj. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm o długości ok. 0,5 km wraz z przyłączami dla miejscowości Piotrowo I, a także kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 110 mm o długości ok. 1,7 km oraz 1 przepompowni ścieków. 

W związku z budową nowej przepompowni ścieków Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Piotrowo I została wyłączona z eksploatacji, a ścieki zostały skierowane na Oczyszczalnię Ścieków Czempiń.

Przedmiotowa inwestycja została zakończona w kwietniu 2020 roku.

 

 

 

UWAGA !!!!

CZASOWE ZMIANY ODCZYTU WODOMIERZY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o.  informuje, że w związku  z nieobecnością inkasenta nastąpią czasowe zmiany odczytów wodomierzy na terenie miasta i gminy Czempiń.

Od października 2020 r. do odwołania dla odbiorców indywidualnych wody i ścieków będą wystawiane faktury szacunkowe. Każdy klient ma możliwość podania stanu licznika drogą telefoniczną, mailową lub poprzez formularz na stronie www.pgk-czempin.pl.

Nr telefonu 61 28 26 339 wew. 25 adres e-mail biuro@pgk-czempin.pl.                


 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. uruchomiło Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

eBOK dostępny jest pod adresem:

https://www.ebok.wodkan.pl/Czempin/

 

                                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                                              Izabela Kuśnierek