Aktualności


18-02-2020

Informacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. w sprawie wody - aktualizacja

AKTUALIZACJA

Czempiń, 18.02.20r

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o., w ostatnich dniach zmagała się z problemem jakości wody na ujęciu w m. Czempiń. Cała sytuacja miała związek z awarią jednej ze studni głębinowej na ujęciu wody zaopatrującej Stacje Uzdatniania w Czempiniu. Studnia musiała zostać wyłączona z eksploatacji w związku z tym przez kilka dni mieszkańcy byli zaopatrywani

Czytaj więcej
13-02-2020

Problem z podrzucaniem śmieci do koszy miejskich

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominam o przestrzeganiu zasad korzystania z koszy na odpady ustawionych w miejscach publicznych. Pojemniki ustawione w ciągach pieszych i pieszo – rowerowych, służą do pozostawienia odpadów, które powstały w trakcie przemieszczania się ludzi po terenach miejskich. Traktowanie koszy ulicznych jako zbiorników na odpady domowe stało się znaczącym problemem wielu miast, w tym również Czempinia.

Czytaj więcej
10-02-2020

Informacja Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o.

W związku z telefonami w sprawie pogorszonej jakości wody na terenie m.Czempiń Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. informuje, że wystąpiła awaria studni głębinowej na ujęciu wody zaopatrującej Stacje Uzdatniania w Czempiniu. Konieczne było przeprowadzenia działań zaradczych i obecnie trwa normowanie jakości podawanej wody oraz płukanie sieci na wyznaczonych odcinkach. Woda mimo

Czytaj więcej
23-01-2020

Informacja dotycząca zmiany wysokości ceny za odprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z uchwałą Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/61/19 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, dopłata do ceny ścieków

Czytaj więcej
15-01-2020

Kanalizacja sanitarna Piotrowo Pierwsze - Piotrowo Drugie - Zadory

W związku z zakończeniem prac budowlanych w Piotrowie Pierwszym, Piotrowie Drugim oraz Zadorach, polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami uprzejmie informujemy, iż mieszkańcy ww. wsi mogą podłączać się do studzienek znajdujących się przed posesją.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku poinformowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. o wykonaniu podłączenia do przyłącza, celem

Czytaj więcej
30-12-2019

Zmiana godziny pracy PGK w Czempiniu w dniu 31 grudnia 2019

KOMUNIKAT PREZESA ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W CZEMPINIU SP. Z O.O.:

 

Uprzejmie informuję Mieszkańców Gminy Czempiń, że dnia 31 grudnia 2019 roku – Sylwester – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. będzie czynne w godzinach 7-13. Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy. Jednocześnie przypominamy, że czynny jest numer

Czytaj więcej