Umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zadorach, Piotrowie Pierwszym oraz Piotrowie Drugim podpisana !!!


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu informuje, że w dniu 07 września 2018 roku została podpisana umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami do granicy działek w m. Zadory, Piotrowo Pierwsze, Piotrowo II, gm. Czempiń. Wykonawcą przedmiotowej sieci będzie firma Complex Instal Marcin Grygier ze Śremu. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziany jest na przełom września-października 2018 roku, natomiast planowany termin zakończenia prac budowlanych to połowa 2019 roku.
Inwestycja obejmuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm i długości ok. 3,1 km, kanalizacji sanitarnej tłocznej PE100 o średnicy 90 mm i długości ok. 1,4 km oraz 2 przepompowni ścieków z wyposażeniem, zasilaniem oraz zagospodarowaniem terenu.