Inwestycje

Komunikat Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o.


MIESZKAŃCY GMINY CZEMPIŃ !!!


W ostatnich tygodniach obserwujemy zwiększone zużycie wody (m.in. do podlewania ogrodów, a nawet upraw polowych), co powoduje, że urządzenia wodociągowe nie nadążają z produkcją wody dla wszystkich odbiorców (szczególnie w godzinach zwiększonego rozbioru).  Praktyki te powodują, że występują braki wody (zwłaszcza w godzinach popołudniowych i wieczornych) niezbędnej do zaspokojenia potrzeb bytowych    i gospodarskich w niektórych miejscowościach naszej Gminy.

Zwiększony pobór wody powoduje obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej, a tym samym pogorszenie jej jakości.

W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. zwraca się z apelem do wszystkich odbiorców wody o ograniczenie poboru oraz oszczędne  i racjonalne korzystanie z wody z gminnej sieci wodociągowej. W miarę możliwości prosimy o zaniechanie poboru wody z sieci wodociągowej do podlewania wszelkiego rodzaju upraw oraz ogródków przydomowych, napełniania basenów, jak    i mycia samochodów.

 

 

                                                                                                    /-/ Izabela Kuśnierek

                                                                                                          Prezes Zarządu