Inwestycje

kanalizacja sanitarna Piotrowo - Zadory


Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami do granicy działek w m. Zadory, Piotrowo I, Piotrowo II, Gmina Czempiń” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl).

Inwestycja polegała na wybudowaniu nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm o długości ok. 3,1 km wraz z przyłączami dla miejscowości Zadory, Piotrowo I, Piotrowo II, a także kanalizacji sanitarnej tłocznej o średnicy 90 mm o długości ok. 1,4 km oraz 2 przepompowni ścieków.

Przedmiotowa inwestycja została zakończona w sierpniu 2019 roku.