Inwestycje

Zastępcze punkty poboru wody


Na terenie miasta i gminy Czempiń funkcjonują zastępcze punkty poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Lokalizacja zastępczych punktów poboru wody:

  • Stary Gołębin nr 29
  • Czempiń, ul. Poznańskie Przedmieście (przed posesją nr 23)
  • Zdrój uliczny Piotrowo Pierwsze nr 25

 

Punkty udostępniono wykonując obowiązek nałożony na dostawcę wody w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858).