Nasze usługi


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczy różnego rodzaju usługi na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z listą świadczonych przez nas usług:

  • wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • udrażniania przyłączy kanalizacyjnych,
  • mechaniczne oraz ręczne zamiatanie ulic, placów oraz chodników,
  • odśnieżania ulic, placów, chodników oraz zwalczanie skutków gołoledzi,
  • zakładanie trawników z siewu wraz z pielęgnacją,
  • obsadzanie kwietników sezonowych roślinami jednorocznymi oraz ich pielęgnacja,
  • nasadzenia drzew i krzewów,
  • cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew i krzewów,
  • usługi transportowe ciągnikiem rolniczym z przyczepą oraz samochodem ciężarowym o maksymalnej masie ładunku 1250 kg oraz 1050 kg,
  • świadczenie usługi mobilnym agregatem prądotwórczym o mocy kVa100 (80 kW).

 

UWAGA !!!!

CZASOWE ZMIANY ODCZYTU WODOMIERZY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o.  informuje, że w związku  z nieobecnością inkasenta nastąpią czasowe zmiany odczytów wodomierzy na terenie miasta i gminy Czempiń.

Od października 2020 r. do odwołania dla odbiorców indywidualnych wody i ścieków będą wystawiane faktury szacunkowe. Każdy klient ma możliwość podania stanu licznika drogą telefoniczną, mailową lub poprzez formularz na stronie www.pgk-czempin.pl.

Nr telefonu 61 28 26 339 wew. 25 adres e-mail biuro@pgk-czempin.pl.                


 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. uruchomiło Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

eBOK dostępny jest pod adresem:

https://www.ebok.wodkan.pl/Czempin/

 

                                                                                                              Prezes Zarządu

                                                                                                              Izabela Kuśnierek