Inwestycje

Komunikat w sprawie jakości wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. na podstawie wyników z badań laboratoryjnych uzyskanych w dniu 29.11.2023 r. informuje, że jakość wody z wodociągu publicznego Piotrowo uległa poprawie i odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294)
Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.
Niniejszy komunikat obowiązuje od dnia 30.11.2023 r. i odwołuje wcześniejszy wydany
w tej sprawie.