Inwestycje

Komunikat w sprawie jakości wody


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu, informuje, że na podstawie wyników przeprowadzonych badań kontrolny jakość wody z wodociągu publicznego Piotrowo uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i odbiega od wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. 2017 r. poz. 2294).
Woda nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu.
Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży,
prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.
Zaleca się, aby niemowlęta i dzieci do 3 roku życia spożywały wodę butelkowaną.
Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody.
Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.