Inwestycje

Osad ściekowy - oferta


ROLNIKU  - CHCESZ W NATURALNY SPOSÓB ZWIĘKSZYĆ WYDAJNOŚĆ SWOICH PLONÓW? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !!!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników do składania ofert na odbiór komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków Czempiń i zagospodarowania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Stosowanie osadu ściekowego wpływa na wzrost zawartości biologicznie czynnej próchnicy w glebie, zwiększa zasobność gleby w fosfor oraz azot przyswajalny, redukuje kwasowość gleby ze względu na stosowanie wapna palonego w celu higienizacji osadu. Zatem osad ściekowy może być stosowany jako nawóz rolniczy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie warunków odbioru osadu lub wątpliwości dotyczących możliwości wykorzystania osadów pod konkretne uprawy lub inne uwarunkowania dotyczące ograniczeń w ich stosowaniu należy kontaktować się z kierownikiem oczyszczalni (tel. 606 115 682).